KVKK Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Şeker Gayrimenkul Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi(“Şirket”) olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularına oldukça önem verip, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumlu halde ilgili verilerin işlenmesi ve korunması hususlarında en üst düzey güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla http://www.tahmas.com.trinternet sitesinin (“Platform”) tarafımızca işletilmesi sebebiyle oluşturmuş olduğumuz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

                                                  

 1. Şirket Tarafından Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Şirket tarafından veri sahibinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda Şirket tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak site içerisinde aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:

 

 • Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet gibi kimlik verileri
 • E-posta adresi, adres bilgileri, telefon numarası gibi iletişim verileri,

 

 

 1. Şirket Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Şirket kişisel verileri aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaçlar için işlemektedir:

 • İletişim için isim, soyisim, adres ve diğer bilgileri kaydetmek,
 • Müşteri memnuniyetine süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması,
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hangi Önlemler Alınmıştır ve Veriler Ne Şekilde Saklanacaktır?

Şirket; Kanun’da ve işbu aydınlatma metninde belirtilen şartlarla; kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’in veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

 

 1. Kişisel Veriler Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?


Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya işbu aydınlatma metninde yer alan hukuka uygun amaçlarla sınırlı olmak üzere; Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi,         Torun Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Zafer Plaza İşletmecilik Anonim Şirketi, Torun Kağıt Pazarlama Anonim Şirketi, Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim Anonim Şirketi, Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketiiştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla, Şirket ile sözleşme ilişkisi içerisinde olunan yurt içi ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

Şirket, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir veya imha edilmektedir.

 

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için Şirket ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,
 • Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formunu,  noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya atakan.tahmas@gmail.comadresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır.Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’inKişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

 

 

WhatsApp İletişim Hattı